Senegal, 2017

Poprawa dostępu do infrastruktury sanitarnej i szkolenia z zakresu higieny.

Projekt zrealizowany w ramach programu MSZ RP "polska pomoc".

Kontynuacja działań podjętych w 2016r. Celem projektu jest poprawa dostępu do infrastruktury sanitarnej i szkolenia podnoszące świadomość z zakresu higieny.

Budujemy toalety z dostępem do bieżącej wody przy 12 kolejnych szkołach podstawowych w gminach Ngandiouf i Thiolom, powiat Kebemer. Łączna ilość uczniów w szkołach objętych tegorocznym projektem: 1089.

Szkolenia dla mieszkańców obydwu gmin i dzieci w szkołach prowadzą lokalne liderki, kobiety cieszące się autorytetem wśród swoich społeczności - tzw. Badianou Ngox.

W ramach projektu szkolimy też niewykwalifikowanych robotników w zakresie budowy toalet.

Po zakończeniu projektu utrzymanie toalet przejmą powołane przez gminy komitety higieny. W ich skład wchodzą dyrektorzy szkół  i ośrodków zdrowia objętych naszymi działaniami w latach 2016-17 (w sumie 26 placówek). Monitoring infrastruktury oddanej do użytku w 2016r. wykazał, że funkcjonuje prawidłowo i jest utrzymywana w bardzo dobrym stanie.

Partner projektu:

 

Zobacz na mapie