Senegal, 2016

Poprawa dostępu do infrastruktury sanitarnej i szkolenia z zakresu higieny.

Projekt zrealizowany w ramach programu MSZ RP "polska pomoc". Partner biznesowy: Grupa Azoty.

 

lokalizacja: 9 szkół podstawowych i 5 ośrodków podstawowej medycznej, gmina Ngandiouf, Senegal

cel: poprawa dostępu do infrastruktury sanitarnej i podniesienie świadomości z zakresu higieny

definicja projektu i przygotowanie wdrożenia: sierpień-grudzień 2015r

wdrożenie: maj- grudzień 2016r

beneficjenci: dostęp do toalet dla 700 uczniów i 1200 pacjentów (miesięcznie), oraz 2500 mieszkańców gminy objętych szkoleniem z zakresu higieny.

 

Według oficjalnych danych, zaledwie 17% ludności wiejskiej w Senegalu ma dostęp do infrastruktury sanitarnej. Brak toalet jest przyczyną wielu chorób pasożytniczych i bakteryjnych, z durem brzusznym i cholerą włącznie. Najczęstszymi ofiarami tych chorób są małe dzieci.

Gmina Ngandiouf - beneficjent projektu, to 304 km kw. sawanny. 95 osad, 25 szkół, 6 ośrodków podstawowej opieki medycznej. Mieszkańcy utrzymują się głównie z uprawy orzeszków ziemnych. Drogi to piaszczyste dukty, meandrujące między wioskami. Woda tylko ze studni, wiele osad nie ma dostępu do energii elektrycznej. Senegal jest jednym z najlepiej rozwiniętych i zarządzanych krajów Afryki subsaharyjskiej.  

Projekt składał się z dwóch komponentów: (a) budowy infrastruktury sanitarnej przy szkołach podstawowych i ośrodkach podstawowej opieki medycznej , oraz (b) przeprowadzeniu szkoleń, których celem było podniesienie świadomości higienicznej - zarówno uczniów szkół objętych projektem, jak i dorosłych mieszkańców gminy. Część edukacyjna objęła też szkolenia lokalnych robotników w zakresie budowy toalet, oraz szkolenia lokalnych liderek (tzw. Badianou Ngox), które następnie prowadziły warsztaty edukacyjne z mieszkańcami gminy.

Partnerem biznesowym projektu była African Investment Group, spółka należąca do Grupy Azoty. W ramach realizacji polityki CSR nasz Partner współfinansował projekt, oraz zapewnił całemu przedsięwzięciu wsparcie logistyczne.

Partnerzy projektu:

 

 

Zobacz na mapie