Etiopia, 2010

Uruchomienie studni i elektryfikacja kliniki na terenie Misji w Wielkiej Dolinie Ryftowej

lokalizacja: Alem Tena, Wielka Dolina Ryftowa, Etiopia

zadanie: uruchomienie studni zaopatrującej w wodę szkołę podstawową i klinikę prowadzone przez misjonarki; instalacja systemu fotowoltaicznego pokrywającego całkowite zapotrzebowanie kliniki na energię elektryczną

przygotowanie do wdrożenia: czerwiec 2009 - wrzesień 2010

wdrożenie: 8 dni, październik 2010

beneficjenci: 13 454 pacjentów (mieszkańcy obszaru podlegającego klinice), 164 uczniów

uwaga: Alem Tena leży na obszarze nawracających susz. Misja ma dostęp do sieci energetycznej, ale przerwy w dostawie prądu są codziennością. Studnia w obrębie Misji jest jedynym źródłem wody pitnej dla uczniów szkoły podstawowej

W 2010 roku, w Etiopii zrealizowaliśmy nasz pierwszy projekt. Beneficjentem była Misja prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Ducha Św. Misja zlokalizowana jest ok. 150 km na południe od Addis Abeby, na obszarze Wielkiej Doliny Ryftowej. Rejon znany jest z nawracających susz i kłopotów z dostępem do wody pitnej. Misjonarki prowadzą szkołę dla ok. 200 dzieci oraz klinikę, która jest jedynym punktem opieki medycznej dla mieszkańców 14 okolicznych wiosek. Przed naszą interwencją Misja zmagała sie z ciągłymi problemami w dostępie do wody i energii elektrycznej. 16 osób w ciagu 8 dni uruchomiło studnię i wyposażyło klinikę w instalację elektryczną zasilaną energią słoneczną z paneli fotowoltaicznych. Dotarliśmy z pomoca do ponad 13 000 osób. Budżet projektu zamknął sie kwotą 152k PLN. Projekt został zrealizowany we współpracy z Ambasada RP w Addis Abebie.

 

 

Zobacz na mapie